Kickstarter-Gåturen (for de ambitiøse)

Kickstarter-gåturen (for de ambitiøse)

I har en lang mødedag foran jer. Og mange beslutninger, der skal tages. Kickstarter-gåturen er den mest effektive og positive aktion at forberede jer på netop dét.

Få aktiveret følelsen af at være fyldt med glad energi, og tag hul på dagens program med fysisk og psykisk velvære.

Turen går ad en på forhånd fastlagt rute via stier og i terræn. I går i en samlet gruppe, hvor der er plads til indbyrdes samtale. Der kan gives reflekterende spørgsmål/indlæg som optakt til en produktiv dag.

Vælg Kickstarter-gåturen, når:

 • du vil sikre motiverede og handlekraftige mødedeltagere med mental parathed.
 • du vil have et aktivt alternativ til den traditionelle mødedag, så I flytter jer – hurtigt – allerede fra morgenstunden.

Varighed: efter ønske, men som udgangspunkt 20-25 minutter i rask tempo.

Beklædning: praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.

Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.

Kontakt:
Mail: heidi@gaamigglad.dk
Tlf. 2240 0022

”Luk op for kreativiteten”- Gåturen

”Luk op for kreativiteten”-gåturen

“All truly great thoughts are conceived by walking.” – Friedrich Nietzsche
Står I midt i en kreativ proces? Så er det oplagt at gå. Når I går, får I ubesværet adgang til et frit flow af unikke ideer – både mens I går og umiddelbart derefter.
”Luk op for kreativiteten”-gåturen giver plads til at være aktivt undrende. Og til de kreative distraktioner, der opstår undervejs: at stoppe op, registrere og observere noget i naturen, lytte dybere eller formulere et mere grundigt svar.
Hvad vil I se, hvis I virkelig løfter blikket?
Turen går ad en forhåndsangivet rute. I går parvis eller i mindre grupper – med notesblok og blyant i hånden – så der kan gøres ophold, når der opstår fantastiske, nye idéer.
Vælg ”Luk op for kreativiteten”-gåturen, når:
 • du vil aktivere en inspirerende energi og idérigdom, der fører jer frem til et nyt niveau.
 • I har brug for inspiration og nytænkning til at finde nye løsninger.
Varighed: efter ønske, men som udgangspunkt 30-45 minutter i moderat/eget tempo.
Beklædning: praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.
Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.
Kontakt:
Mail: heidi@gaamigglad.dk
Tlf. 2240 0022

Den Problemløsende Gåtur

Den problemløsende gåtur

En gående timeout, der kan få stor indvirkning på jeres hverdag.
At gå kan forløse konflikter og løse problemer. Det er som om, fødderne er små mulighedsforøgende psykiatere.
På den problemløsende gåtur kommer I ud og får talt sammen. Dét, at I ikke sidder ved et mødebord, men bevæger jer i samme retning uden at have direkte øjenkontakt og uden at kunne overanalysere hinandens kropssprog, gør, at alt forekommer mindre konfronterende. Når I kommer tilbage, har I formentlig fundet den indlysende løsning.
Turen går ad en forhåndsangivet rute. Vi går parvis eller i små grupper, og vi går med et tema, så I fokuserer på en specifik problemstilling.
Vælg den problemløsende gåtur, når:
 • du vil undgå, at I bruger lang tid på at finde løsninger i et mødelokale med whiteboard – men stadig fornemme, at I overser noget.
 • du vil skabe plads til at erstatte frustrationer og negativ energi med åbenhed og gå-på-mod.
Varighed: efter ønske, men som udgangspunkt 20-25 minutter i moderat tempo.
Beklædning: praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.
Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.
Kontakt:
Mail: heidi@gaamigglad.dk
Tlf. 2240 0022

Gruppearbejds-Walk-and-Talk

Gruppearbejdets Walk-and-Talk

 
Når mange mennesker arbejder sammen om dagens opgaver, er det en gave, at alle let kan bevæge sig rundt og tale med andre i gruppen.
Samarbejde. Vidensdeling. Aktivering af det faglige fællesskab.
På Gruppearbejdets Walk-and-Talk får I albuerum til at diskutere, dele erfaringer, give feedback, vende på hovedet, tænke på tværs. Og på langs.
Turen går ad en forhåndsafprøvet rute i terræn. I går i mindre grupper. Der kan lægges tid ind på turen, så I skifter emne hvert kvarter eller andet interval.
Vælg Gruppearbejdets Walk-and-Talk, når:
 • I skal tage beslutninger, og har brug for at diskutere forskellige løsninger.
Varighed: efter ønske, men som udgangspunkt 20-25 minutter i hurtigt tempo.
Beklædning: praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.
Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer af deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.
Kontakt:
Mail: heidi@gaamigglad.dk
Tlf. 2240 0022

Team Building 3.0-Gåturen

Team Building 3.0-gåturen

Din #1 kilde til fællesskab og værdiskabende relationer
En af de mest effektive måder at skabe team spirit er via en gåtur. Når I går og taler side om side, bliver hierarki og formaliteter brudt ned, og den spontane samling, der opstår i gruppen, giver en god interaktion.
På Team Building 3.0-gåturen får I brændstof til at dele hinandens tanker, spørgsmål og den mere tillidsfulde samtale.
Turen går ad en forhåndsafprøvet rute i terræn. Der kan lægges tid ind på turen, så I skifter gå-ven med jævne mellemrum. På den måde får I hver især talt med så mange som muligt i gruppen.
Vælg Team Building 3.0-gåturen, når:
 • I vil lære hinanden (endnu) bedre at kende – og også gerne have en særlig oplevelse, som I kan referere til i al den tid, I kommer til at arbejde sammen.
 • du vil fremme kammeratskabet mellem kolleger og skabe fundamentet for en større holdånd.
Varighed: 20-25 minutter i jævnt tempo.
Beklædning: praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.
Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer af deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.
Kontakt:
Mail: heidi@gaamigglad.dk
Tlf. 2240 0022

Det Gående Møde (den alle snakker om)

Det Gående Møde (den alle snakker om)

Er I klar til at prøve noget nyt for at gøre jeres næste møde mere produktivt?
Så er det tid til at blive mobil!
At tænke, at tale og at gå er uløseligt forbundet. Det er en nylig idé, at vi mødes omkring borde – siddende i stole.
På Det Gående Møde erstatter den klassiske pause på en mødedag hvor meget skal nås. I bruger jeres tid effektivt og oplever, hvordan det at flytte sig i samme retning, også ændrer dynamikken i jeres møde. Og hvordan det at gå får blodet til at rulle, så I igen tænker klart og kreativt.
Turen går ad en forhåndsafprøvet sti med fast underlag (grus/asfalt), så I kan skrive undervejs og ikke skal kigge ned, hvor I går. I går parvis eller grupper.
Vælg Det Gående Møde, når:
 • du vil sikre et møde, hvor ingen længere oplever spildtid med inaktive pauser.
 • gåturen skal være med til at effektivisere dine medarbejdere eller kolleger.
Varighed: efter ønske, men som udgangspunkt 20-25 minutter i jævnt tempo.
Beklædning: praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.
Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer af deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.
Kontakt:
Mail: heidi@gaamigglad.dk
Tlf. 2240 0022

Den Ultimative Power Walk (7 km litterært guld)

Den ultimative power walk (7 km litterært guld)

Du har gået i årevis. Hvis du har børn, har du hjulpet dem med at lære det. Så hvad i alverden ved du ikke om at gå?
En gåtur kan være mange ting.
Denne power walk vil smelte jeres træthed, puste liv i jeres koncentration, tone jeres mentale muskler og efterlade jer med høj puls og glad og langtidsvirkende energi. Det sidste trumfer det meste.
Turen går ad en forhåndsafprøvet rute i terræn. I går i en samlet gruppe, og får det sorte bælte i power walking undervejs.
Vælg den ultimative power walk, når:
 • .. I skal have blæst hovedet rent og hente energi til resten af dagen – du ved af erfaring, at alle møder når et dødt punkt.
 • .. I er i god form, og vil udfordres til at få mere ud af gåturen i frokostpausen.
Varighed: efter ønske, men som udgangspunkt 20-25 minutter i hurtigt tempo.
Beklædning: praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.
Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer af deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.
Kontakt:
Mail:  heidi@gaamigglad.dk
Tlf. 2240 0022

Silent-Walk

Silent Walk

Lange, videnstunge dage kan være som at få en håndgranat i hovedet. Lad dine kursusdeltagere indhente sig selv med en Silent Walk.
Et tætpakket mødeprogram hvor I lytter og taler meget, kan kræve en mental timeout i fuldstændig ro. En nulstillende tænkepause, der skaber balance og plads til det, I skal høre og tale om.
Silent Walk løfter nærværet og tilstedeværelsen i nu’et. Alle deltagere vender opmærksomheden indad, og der opstår et skifte i energien. Der er så mange ord – men hvad opstår der, når der er stille? Helt stille?
Turen er en gåtur, hvor I går sammen – uden at tale sammen. I går ad en forhåndsafprøvet rute i terræn. Der kan stilles reflekterende spørgsmål undervejs, som deltagerne kan besvare i medbragte notesbøger.
Vælg Silent Walk, når:
 • du afvikler en kursusdag, hvor deltagerne har brug for en tænkepause, der giver plads til ny læring.
 • jeres dagsprogram kræver fokus og koncentration, der rækker ud over det sædvanlige.
Varighed: efter ønske, men som udgangspunkt 30-40 minutter i eget/langsomt tempo.
Beklædning: praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.
Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer af deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.
Kontakt:
Mail:  heidi@gaamigglad.dk
Tlf. 2240 0022

Få nyheder om Konferencegåture

Få glade konferencekunder ved at give dem energi til hele dagen.

Velkommen